Kyoritsu

 • -18%
  Add to cart Quick View

  Kyoritsu 1009 Digital Multimeter

  RM200.00 RM165.00 RM165.00
 • -11%
  Add to cart Quick View

  Kyoritsu 2117R AC Digital Clamp Meter

  RM329.00 RM294.00 RM294.00
 • -18%
  Add to cart Quick View

  Kyoritsu 2200 AC Digital Clamp Meter

  RM386.00 RM318.00 RM318.00
 • -18%
  Add to cart Quick View

  Kyoritsu 2200R AC Digital Clamp Meter

  RM407.00 RM335.00 RM335.00
 • -18%
  Add to cart Quick View
 • -18%
  Add to cart Quick View

  Kyoritsu 4105A Digital Earth Tester

  RM1,357.00 RM1,118.00 RM1,118.00
 • -18%
  Add to cart Quick View

  Kyoritsu 4118A PSC Tester

  RM1,857.00 RM1,529.00 RM1,529.00
 • -18%
  Add to cart Quick View

  Kyoritsu 5406A RCD Tester

  RM1,186.00 RM977.00 RM977.00
 • -18%
  Add to cart Quick View

  Kyoritsu 8031 Phase Indicators

  RM442.90 RM365.00 RM365.00

Showing all 9 results